784 398 802 94 312 50 32
biuro@geologiageotechnika.pl
Geolog Białogard, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Drawsko. Geologia i geotechnika woj. zachodniopomorskie oraz woj. pomorskie. Kompleksowe usługi geologiczne. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 784 398 802

Geotechnika

 

Badania geotechniczne gruntu wykonuje sie w celu określenia warunków gruntowo-wodnych panujacych na danym terenie. Wyniki tych badań posłużą do zaprojektowania odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu budowlanego. Zakres badań geotechnicznych gruntu, a co za tym idzie, rodzaj opracowania,  ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Rozróżniamy trzy kategorie geotechniczne, które ustala się w oparciu o rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego i stopień złożoności podłoża gruntowego. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje m.in. jedno lub dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, posadawiane w prostych warunkach gruntowych. Druga kategoria geotechniczna obejmuje m. in. hale i obiekty przemysłowe posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje obiekty nietypowe, posadawiane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Po wykonaniu odpowiedniego zakresu badań geotechnicznych, wyniki wraz z ich analizą i wnioskami przedstawiamy w formie następujących opracowań:

  • opinia geotechniczna,
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego
  • sprawozdanie z geotechnicznego odbioru wykopu czy odbioru stopnia zagęszczenia podsypki.

Opracowania te sporządzane są w trybie prawa budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463).

 

Udostępnij

Serdecznie zapraszam do współpracy

Geologia Geotechnika

Grażyna Maciołek

ul. Połczyńska 18/1
78-200 Białogard
NIP: 672-163-88-13

Skontaktuj się

784 398 802 94 312 50 32
biuro@geologiageotechnika.pl