784 398 802 94 312 50 32
biuro@geologiageotechnika.pl
Geolog Białogard, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Drawsko. Geologia i geotechnika woj. zachodniopomorskie oraz woj. pomorskie. Kompleksowe usługi geologiczne. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 784 398 802

Geologia inżynierska

 

Geologia inżynierska, podobnie jak geotechnika, jest nauką interdyscyplinarną, która zajmuje się badaniem stanu środowiska gruntowo-wodnego m.in. dla potrzeb projektowania posadowienia obiektów budowlanych oraz planowania przestrzennego i regionalnego. Jeżeli z przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że na badanym terenie występują złożone warunki gruntowo-wodne, to zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, dla obiektów budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej, posadawianych w takich warunkach należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. Dokumentacja taka jest wymagana także dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej, posadawianych niezależnie od rodzaju warunków gruntowo-wodnych. Gdy więc zaistnieje taka potrzeba, zostanie sporządzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, w której szczegółowo zostaną przedstawione wyniki badań gruntu i wody. Sporządzenie takiej dokumentacji poprzedza projekt robót geologicznych. Opracowania te sporządzamy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trybie prawa geologicznego i górniczego (ustawa z dn. 11 czerwca 2011 roku, tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 868)

 

Udostępnij

Serdecznie zapraszam do współpracy

Geologia Geotechnika

Grażyna Maciołek

ul. Połczyńska 18/1
78-200 Białogard
NIP: 672-163-88-13

Skontaktuj się

784 398 802 94 312 50 32
biuro@geologiageotechnika.pl